TRACKING POS

POS 14 -15/01/2013

1) MARTASHA EM3.58569712MY
2) NORHASIAH EM358569709MY
3) SITI NURHALIJAH EM358569845MJY
4) MARTYASHA EM358569902MY
5) ZARIF HERBS EM337058951MY
6) FUZIAH EM358569743MY
7) MAXZHELSON EM358569828MY
8) AZLINA EM358569805MY
9) MS HUMAVARTI EM358569690MY
10) MAIMU7NAH EM358569880MY
11) NUR FARHANA EM358569730MY
12) NURAINI EM358569788MY
13) NURUL FADZILAH EM358569765MY
14) MOHAMAD IZAH EM358569774MY
15) SARIAH EM337058965MY
16) NOORNIZA EM358569862MY
17) ALIAS EM358569757MY
18) NORIDA EM358569859MY
19) ZAHRAH EM358569893MY
20) FAUZIAH EM358567760MY
21) SYAFIKA EM358567610MY
22) ZAKIAH EM358569876MY
23) MAYA IBRAHIM EM358569831MY
24) P.MALAR EM337058979MY
25) MAIZURA EM358567932MY

POS 10-11/01/2013
 1) JUNAIDI EM358567518MY
2) ZARIDA EM358567773MY
3) ROSNIE EM358567875MY
4) DANIAL HAFIZ EM358567858MY
5) NURUL AIN EM358567535MY
6) AZLINDA EM358567915MY
7) LILY EM337059245MY
8) SITI NOOR FAIRUZ EM358567756MY
9) ERNI SUHANA EM358567725MY
10) NORSYAFINAS EM358567478MY
11) HERPINA EM358567495MY
12) NORKHAIRI FATIMAH EM358567654MY
13) AZLINDAWATI EM358567685MY
14) NOORMALIZAN EM358565494MY
15) NORYAHAIDA EM358567623MY
16) SAMSIAH EM337059237MY
17) WAN ZARENA EM358567711MY
18) RAZANA EM358567892MY
19) SURIANI EM358567637MY
20) MARTASHA EM358567362MY
21) DIYANA EM337059223MY
22) NOORTANI EM358567739MY
23) HASNIZAR EM358567668MY
24) WAN NURHAFIZA EM358567813MY
25) AILIZ ZARINNA EM358567795MY
26) NORSIAH EM358567835MY
27) ERENA EM358567699MY
28) KHAIRUL ASWAD EM358567901MY
29) KHAIRUNNISA EM358567889MY
30) RINA EM358567645MY
31) THECLA TASIUS EM358567929MY
32) SALAMAH EM358567861MY
 
POS 08-09/01/2013

1) AZLINA EM358560038MY

2) NORMAZILA EM358567075MY
3) LYDIAWATI EM358567257MY
4) MARDZIAH EM358567331MY
5) NOORULADHA EM358560072MY
6) FAUZIAH EM358560015MY
7) KIRINAVENI EM358560086MY
8) SITI HAJAR EM358567274MY
9) WAN HAZLIZA EM358567265MY
10) NURFARHANA EM358560165MY
11) EIQA EM358567243MY
12) KHAIRUNNABILAH EM358567107MY
13) CT MADIHAH EM358560055MY
14) NUR SUHAILA EM358567447MY
15) MASNI EM358567098MY
16) NURSYADZMIN EM358567040MY
17) REEFAH EM358567291MY
18) MOHAMAD EM358567084MY
19) KHAIRIANI EM358567067MY
20) TASHA EM358567464MY
21) MARZIAH EM358567314MY
22) MARTASHA EM358560228MY
23) JULIANA EM358567420MY
24) JULIZA EM358560259MY
25) SITI ROSILAH EM358567230MY
26) MARTASHA EM3585673802MY
27) WAN SUHAIZA EM358567570MY
28) NOOR ZARINA EM358567566MY
29) NURUL SYAZWANI EM358567606MY
30) FAISAL EM358567376MY
31) MARTASHA EM358567552MY
32) NURUL AKMA EM358567583MY
33) KALAIARASU EM358567359MY
34) MARTASHA EM358567202MY
35) JUN ROSNISHAH EM358567433MY
36) ZAINI EM358567393MY
37) EVA EM337059197MY
38) JULIZA EM358567481MY
39) AINI SUZANA EM358567597MY
40) SITI FARIDAH EM358567416MY
41) ZAIZUL EM358567455MY
42) HAREYANA EM358567504MY
43) JULIANA EM358567549MY
44) SUZILAH EM358567521MY

T.Q...

POS 07/01/20131) HASIDATUL EM358560109MY
2) NORIDAYAH EM358560174MY
3) LILI FARHANA EM358560041MY
4) MOHD HIDAYAT EM358560276MY
5) HILDA EM358560214MY
6) NORHIDAYAH EM358560293MY
7) NOORANI EM358560205MY
8) SHAHIDA EM358567212MY
9) ZANIRAWATI EM358560470MY
10) JAMILAH EM358560191MY
11) LISA BONNA EM358560130MY
12) SITI SARAH EM358567190MY
13) NUR AKMAR EM358567172MY
14) MAZLINA EM358567155MY
15) ZAINIDA EM358567138MY
16) NUR HAZIRAH EM358567345MY
17) ZAMRI EM358567115MY
18) ROSLIZAN EM358567328MY
19) MAIZATUL EM3585600247MY
20) MS. HUMAVATI EM358567288MY
21) LIZA MUSTAFAR EM358567305MY
22) AZWATI EM358567036MY
23) NOR AZRINA EM358560069MY
24) ZARINA EM358560112MY
25) MOHD HASMIRA EM358560157MY
26) MAIMUNAH EM306102451MY
27) FADILA AKMAL EM385884489MY
28)  SYAZWANI EM273426673MY
29) JOE HARUN EM383215901MY
30 ) EVA EM383215915MY


POS 02-04/01/2013

1) MARTASHA EM358560418MY
2) ROSSY EM358564065MY
3) MOHD FAIZ EM358564128MY
4) MARIA EM358560571MY
5) NIK NUR AINI SYAIRAH EM358560608MY
6) ANITA EM358560585MY
7) AZIRA EM358560599MY
8) RODZIAH EM358564216MY
9) NUR SOFEA EM358560421MY
10) NORASHELA EM3585604047MY
11) SUMARZIAH EM358560510MY
12) NASHATUL SHIMA EM358560497MY
13) NORASYIDKIN EM358560466MY
14) AMMAR EM358560483MY
15) NURMAIZURA EM358560523MY
16) SABRINA EM358564233MY
17) NADIA EM358560452MY
18) SUZANA EM358560395MY
19) INTAN NORMAZIANA EM358564088MY
20) HAMIDAH EM35/8564264MY
21) SITI NORHANIS EM358560506MY
22) MARTASHA EM358560347MY
23) NUR SALINA EM358560449MY
24) NORALVIYANI EM358560554JMY
25) NOOR IZAYU EM358560435MY
26) SITI ROHANI EM358560545MY
27) NOOR FARAH JEHAN EM3585603025MY
28) MARTASHA EM358560355MY
28) NORLIZA EM358560364MY
29) MARTASHA EM358560316MY
30) SADIAH EM358560126MY
31) HASMAH EM358560245MY
32) NOR ZAIMAH EM358560378MY
33) REEFAH EM358560333MY
34) NURHANISAH EM358560280MY
35) SITI FATIMAH EM358560320MY
36) IZYAN EM358560381MY
37) RUZIMAZILAH EM358567226MY
38) ZAMZARINA EM358567053MY
39) SITI RUDZAINA EM358567124MY
40) MASHMULAWATI EM358567186MY
41) NUR SYAZWANI EM358567141MY
42) BEATRICE EM358560090MY
43) SHARIFF EM358567169MY
44) KHARUNNABILAH EM358567209MY
45) NOORANI EM358560143MY

T.Q..

POS 31/12/2012
1) ASMAA 'IZZAH EM358562714MY
2) NABILAH EM358564159MY
3) NURFATIN AMALINA EM358562731MY
4) NURUL AIDA EM358562776MY
5) SITI BARAKAH EM358564468MY
6) NOR BAIZURA EM358564366MY
7) JULIANA EM358564406MY
8) JANNAH EM358564131MY
9) ELLY AMRAN EM358564114MY
10) SITI MARIYAM EM358564176MY
11) NURHIDAYARI EM358564057MY
12) NORFARIZATUL EM358564383MY
13) NURHAYATI EM358563958MY
14) RINA EM358564105MY
15) NURNADIA EM358560568MY
16) SURAYAH EM358563992MY
17) HAFIZA EM358564423MY
18) AZRAH EM358563975MY
19) NORA EM358564445MY
20) YASMIN EM358564074MY
21) NURUL AINI EM358564281MY
22) NUR FARHANA EM358564091MY
23) NOOFIDA EM358564145MY
24) ROSLINA EM358562759MY
25) AIN AMIRNUR EM358564193MY

T.Q..

POS 27 - 28/12/2012

1) BEATRICE KONG EM3585644337MY
2) NORA IZANA EM358562878MY
3) SITI AMINAH EM358563269MY
4) DARMAWATI EM358562728MY
5) AZLINDA EM358562881MY
6) WAN JUZNILA EM358564410MY
7) MAIZATUL EM358563048MY
8) MIMIE SHARINA EM358564370MY
9) ZANARIAH EM358562833MY
10) NOR FAZILA EM358563065MY
11) NOR ERLINA EM358562918MY
12) MALIYANA EM358564397MY
13) NUR SYAFIQAH EM358563082MY
14) FAUZIAH EM358563224MY
15) DYG ZATY EM358564454MY
16) MUHAMMAD EM337059183MY
17) YANA EM337059166MY
18) NOR AZUA EM358562895MY
19) RAFIDAH EM358562745MY
20) MARTASHA EM358562762MY
21) FAZLELAH EM358564295MY
22) SYAHRUL BARIYAH EM358562855MY
23) MURNI AMIRA EM358564318MY
24) NASMIZATINA EM358564352MY
25) MAYA EM358564180MY
26) NORHAFZAN EM358564278MY
27) SITI AISHAH EM358564335MY
28) MERILYN DESTINY EM358564202MY
29) AZEAN EM358564255MY
30) SITI SALIHAH EM358564349MY
31) FAUZIAH EM358564247MY
32) MASTURA EM358564304MY
33) ARNEE EM358564321MY
35) NOORANI EM358564220MY
36) SYATIRAH EM358562780MY
26/12/2012

1) SALAWATI EM337059152MY

2) MUEIZZAH EM358562921MY
3) MARLIZA EM358562816MY
4) ROSHANIZA EM358562904MY
5) AZURIYANA EM358563017MY
6) IRNEY EM358563207MY
7) ELENA EM358563184MY
8) AIDAH EM358563238MY
9) NURUL ASMAT EM358562793MY
10) ROSNANI EM358563215MY
11) MASHITAH EM358563241MY
12) NURUL ASMIDA EM358563175MY
13) AFIZA EM358563198MY
14) NUR HIDAYAH EM358562802MY
15) ZARINA EM358563025MY
16) JAMEATUL EM358562983MY
17) SHIRLEY EM358563374MY
18) NASYRAH EM358563255MY
19) LILY SUHAIDA EM358563003MY
20) NURULAIN EM358562820MY
21) REEFAH EM358562952MY
22) MS.HUMAVATI EM358562935MY
23) NOORANI EM358568615MY
24) NURRLI EM358562864MY
25) NURRLI ADZNAM EM358562847MY

T.Q..

POS 24/12/2012


1) NORADIAH EM354166094MY
2) NOOR AMIRA EM358563079MY
3) FAUZIAH EM358563272MY
4) NURBAIZURA EM358563312MY
5) TIARA BEAUTY EM358563290MY
6) ATHEINA EM358563388MY
7) ROZILAWATI EM358563167MY
8) ROZIE EM358563330MY
9) NORIZAN EM358563096MY
10) MAZLIA EM358563136MY
11) HAFIZAH EM358563309MY
12) HABSAH EM337059104MY
13) NORHIDAWATI EM337059135MY
14) AHMAD KHAIRI EM358563326MY
15) HAIRIZAH EM358562949MY
16) NUR DIANA EM358563140MY
17) TENGKU NOOR FARAHIYAH EM358563034MY
18) SITI ROSILAH EM358568632MY
19) SHURIATI EM358561475MY
20) NOR SABARITA EM358563343MY
21) MR VATIVELU EM358562966MY
22) MAIMUNAH EM337059149MY
23) RARINA EM358563051MY
24) JULIANA EM358563365MY
25) NORLIZA EM358563122MY
26) MANGSOR EM358563105MY
27) MARTASHA EM358563119MYPOS 20/12/2012 - 21/12/2012

1) NORHASLINA EM358561492MY
2) AISYAH EM358561550MY
3) MARZITA EM3372059095MY
4) SUFIA EM358561529MY
5) KERTINI EM358561577MY
6) NABILAH EM358561458MY
7) FAIZAH EM358561665MY
8) SOFEIA EM358561515MY
9) NIK MIMI WAHEDAH EM358561682MY
10) NORAINI EM358561617MY
11) RASHIDAH EM358561342MY
12) NUR AYUNI EM358561532MY
13) SABIQAH EM358561360MY
14) AZIAWATI EM358561634MY
15) PUTERI IDAYU EM358561339MY
16) NOR FARAHIAH EM358561501MY
17) REEFAH BEAUTY EM358561387MY
18) SITI NURULAINA EM358561356MY
19) NURHUDA EM358561373MY
20) MARTASHA EM358561400MY
21) TUAN NORANIS EM358561395MY
22) FAIZATULAKMAL EM358561444MY
23) NOORANI EM358561427MY
24) SITI FATIMAH EM358561651MY
25) ROSNITA EM337059118MY
25) NORA EM358561285MY
26) PUTERI NORAZURA EM358561271MY
27) SITI ZAWIAH EM358561254MY
28) AKMA EM358561325MY
29) RASYEEDAH EM358561311MY
30) NURBAIZURA EM358561435MY
31) SITI HAJAR EM358561299MY
32) JUMAINAH EM358561594MY
33) FARAH NADIA EM358561308MY
34) KHAIRIANI IDAYU EM358563286MY
35) MARDZIAH EM358561268MY


 POS 18/12/2012 - 19/12/2012

1) FAIZAH EM358568601MY

2) NUR JAWAHIR EM358568725MY
3) NORHASNIZAN EM358568717MY
4) NURLIYANA EM358568748MY
5) LEESA EM358568650MY
6) NOR HASLINA EM337059121MY
7) NOR DISANA EM358568694MY
8) NOORNIZA EM358568589MY
9) SALWA EM358568765MY
10) AZURANI EM358568544MY
11) YUSNIZA EM358568663MY
12) NURSHIDA EM358568751MY
13) NOORHANITA EM358568703MY
14) ERNIE EM358568646MY
15) RUSMANIZA EM358568629MY
16) MS HUMANATI EM358568677MY
17) NORHASNITA EM358568561MY
18) NURBAIZURA EM358568685MY
19) NORMAZILA EM358568734MY
20) NOORANI EM358568411MY
21) MAZLAN EM358568270MY
22) SUHAILA EM358568283MY
23) NORHALIANA EM358561489MY
24) AISYAH EM358566588MY
25) ROZITA EM358561679MY
26) NOORNIZA EM358568266MY
27) SUHAILEY EM358568527MY
28) MAIMUNAH EM358561461MY
29) SITI FAIRUZ EM358568252MY

POS 1/10/2012

1) SALINAH EM274016065MY
2) MOHD FADZIL EM274016082MY
3) MARGARET EM274015895MY
4) NORKIAH EM274015921MY
5) ZULIANA EM274015918MY
6) JULIANA EM274016025MY
7) RINA EM274015949MY
8) NORLIYANA EM274015970MY
9) NURUL AZRATUL EM274015983MY
10) ESTIMING EM274015935MY
11) MOHAMAD EZALI EM274016003MY
12) YANTI EM274015966MY
13) MASTURAH EM274015952MY
14) TASMA EM274015997MY
15) MARTASHA EM274015904MY

No comments:

Post a Comment